Faglitteratur

Undervisningsbøger

Rejsebøger


Jesper Machholdt Rosenløv

Kalifatet - Det ekspansion og det muslimske herredømme i Palæstina og Syrien

Templum 2014

27 sider

ISBN: 978-87-995685-5-0

 

KØB som ebog hos Saxo.com:
> PDF

I løbet af knap 100 år – fra omkring år 634 til 732 – skabte muslimske herskere efter profeten Muhammeds død et vidtstrakt imperium. Denne imponerende arabiske ekspansion, der kom til at strække sig fra Indien i øst, over Persien, store dele af Mellemøsten, over Nordafrika og til Spanien i vest, var inspireret af forestillinger om hellig krig (jihad), der byggede på Koranens retningslinjer og profeten Muhammeds eksempel. De muslimske herskere, kalifferne, erobrede på denne baggrund store landområder, der tidligere havde været kristne kernelande med vigtige kristne kulturcentre som Jerusalem, Antiokia, Damakus og Alexandria. Denne bog behandler etableringen af kalifatet, de ekspansive krige samt den interne politiske, religiøse og kulturelle udvikling under kalifferne. Derudover fokuseres der på den behandling, som jøder og kristne (de såkaldte dhimmier) blev udsat for, under det muslimske herredømme i Syrien og Palæstina i århundrederne op til Det Første Korstog.

Til denne udgivelse er der knyttet en lang række kildetekster, der kan findes online på:

 
Her finder man ligeledes præsentationer af det anvendte kildemateriale. Hvor intet andet er anført, er disse kilder oversat af Jesper M. Rosenløv.

I naturlig forlængelse af denne bog kan følgende udgivelser anbefales:

Islam - Introduktion til grundlæggelsen og den tidligste ekspansion

Korstogene - Islams ekspansion og kristen modoffensiv

Sidstnævnte titel indeholder både nærværende udgivelse samt bogen om islam.

Bøgerne og det tilknyttede kildemateriale er velegnet til undervisningsbrug, men henvender sig ligeledes til den alment interesserede læser.

 

Om forfatteren:

Jesper Machholdt Rosenløv, f. 1970. Ph.d. i historie, cand. mag. i historie og religion.